Canya partida per la meitat, més de mitja. Generalment tenia unes dimesions de 25 a 30 cms.

És un instrument de gran efecte rítmic, de peculiar so.