Canšˇ festÝvola de pasqua.

Polsa acÝ, per escoltar la canšˇ

 

La manta al coll i el cabasset
monanirem al postiguet
la manta al coll i el cabasset
monanirem monanirem al postiguet
arreando xim-pam-pum
arreando xim-pam-pum
per dos quinzets un puro
per tres una pipa
per quatre una guitarra
per cinc una xica
el puro pa fumar
la pipa pa lluir
la guitarra pa tocar
i la xica pa dormir.