Aquest grapat de cançons eren entonades pels nens els dies de pluja, bé dintre de la seua casa, mirant pel cansell de la porta, o bé pel carrer deixant caure sobre el seu cap el líquid al qual cantaven i arribant a casa fets un vertader remull.


Polsa ací per escoltar Ja plou

Ja plou

Polsa ací per escoltar Ja plou i plourá

Ja plou i plourá

Polsa ací per escoltar Ja plou aigua menudeta

Ja plou aigua menudeta