Molt lenta i suau, acompanyada pel colp de la cadira avant i arrere, i que deu coincidir el primer temps al colp fort del balanceig. Eixe obstinat rítmic, i eixa melodia tremolosa creen un ambient apropiat per a dormir la criatura.

Polsa ací per escoltar la cançó